cirkel
top

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling òf over de financiele afwikkeling daarvan, dan hoop ik dat u dat aan mij kenbaar maakt, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH. Deze functionaris kan uw klacht aanhoren, informatie verstrekken en bemiddelen. Een klachtenformulier daarvoor staat op de website van de nvkh: www.nvkh.nl onder het kopje ‘over ons’.

Iedereen die werkzaam is in de zorg hoort zich te houden aan de WKKGZ: de wet op kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze wet bepaalt dat iedere therapeut onder een onafhankelijke geschillencommissie valt. Ook hier kunt u een klacht indienen voor een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het www.landelijkmeldpuntzorg.nl van de inspectie voor Gezondheidszorg. Op deze site vind u ook meer informatie over de WKKGZ.

bottom